منوی محصولات

شیرآلات


جکوزی


کابین دوش


روشویی کابینتی


توالت فرنگی


حوله خشک کن و رادیاتور


تماس با ما

تماس با ما

پیشنهاد ویژه

جکوزی آلباتروس


تلگرام حمام داغ 09203132331

اینستاگرام حمام داغ


اینستاگرام


پرداخت بیعانه یا تسویه حساب


پرداخت آنلاین


قیمت کاسه توالت:  1,200,000 تومان

همواره یکی از مشکلات استفاده از توالت فرنگی wallhang، نگرانی از نصب و اشکالات فنی آن می باشد، که ممکن است منجر به تخریب و بازسازی گردد. برای اولین بار در ایران، با استفاده از یک تکنولوژی اروپایی این مشکل را حل کرده و شما می توانید با خاطری آسوده از توالت فرنگی wallhang که مزایای بسیاری نسبت به فرنگی معمولی دارد استفاده نمایید. علاوه بر آن برای یک حمام مدرن می توانید یک set کامل  شامل stand وان یا جکوزی، پانل دوش و توالت wallhang را در رنگهای دلخواه داشته باشید.

قیمت مکانیزم: 560,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم سفید

  قیمت: 30,000 تومان

 • کلید مکانیزم پرژ مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم سفید

  قیمت: 50,000 تومان

قیمت کاسه توالت:  990,000 تومان

همواره یکی از مشکلات استفاده از توالت فرنگی wallhang، نگرانی از نصب و اشکالات فنی آن می باشد، که ممکن است منجر به تخریب و بازسازی گردد. برای اولین بار در ایران، با استفاده از یک تکنولوژی اروپایی این مشکل را حل کرده و شما می توانید با خاطری آسوده از توالت فرنگی wallhang که مزایای بسیاری نسبت به فرنگی معمولی دارد استفاده نمایید. علاوه بر آن برای یک حمام مدرن می توانید یک set کامل  شامل stand وان یا جکوزی، پانل دوش و توالت wallhang را در رنگهای دلخواه داشته باشید.

قیمت مکانیزم: 560,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم سفید

  قیمت: 30,000 تومان

 • کلید مکانیزم پرژ مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم سفید

  قیمت: 50,000 تومان

قیمت کاسه توالت:  1,245,000 تومان

همواره یکی از مشکلات استفاده از توالت فرنگی wallhang، نگرانی از نصب و اشکالات فنی آن می باشد، که ممکن است منجر به تخریب و بازسازی گردد. برای اولین بار در ایران، با استفاده از یک تکنولوژی اروپایی این مشکل را حل کرده و شما می توانید با خاطری آسوده از توالت فرنگی wallhang که مزایای بسیاری نسبت به فرنگی معمولی دارد استفاده نمایید. علاوه بر آن برای یک حمام مدرن می توانید یک set کامل  شامل stand وان یا جکوزی، پانل دوش و توالت wallhang را در رنگهای دلخواه داشته باشید.

قیمت مکانیزم: 560,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم سفید

  قیمت: 30,000 تومان

 • کلید مکانیزم پرژ مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم سفید

  قیمت: 50,000 تومان

قیمت کاسه توالت:  965,000 تومان

همواره یکی از مشکلات استفاده از توالت فرنگی wallhang، نگرانی از نصب و اشکالات فنی آن می باشد، که ممکن است منجر به تخریب و بازسازی گردد. برای اولین بار در ایران، با استفاده از یک تکنولوژی اروپایی این مشکل را حل کرده و شما می توانید با خاطری آسوده از توالت فرنگی wallhang که مزایای بسیاری نسبت به فرنگی معمولی دارد استفاده نمایید. علاوه بر آن برای یک حمام مدرن می توانید یک set کامل  شامل stand وان یا جکوزی، پانل دوش و توالت wallhang را در رنگهای دلخواه داشته باشید.

قیمت مکانیزم: 560,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم سفید

  قیمت: 30,000 تومان

 • کلید مکانیزم پرژ مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم سفید

  قیمت: 50,000 تومان

قیمت کاسه توالت:  1,069,000 تومان

همواره یکی از مشکلات استفاده از توالت فرنگی wallhang، نگرانی از نصب و اشکالات فنی آن می باشد، که ممکن است منجر به تخریب و بازسازی گردد. برای اولین بار در ایران، با استفاده از یک تکنولوژی اروپایی این مشکل را حل کرده و شما می توانید با خاطری آسوده از توالت فرنگی wallhang که مزایای بسیاری نسبت به فرنگی معمولی دارد استفاده نمایید. علاوه بر آن برای یک حمام مدرن می توانید یک set کامل  شامل stand وان یا جکوزی، پانل دوش و توالت wallhang را در رنگهای دلخواه داشته باشید.

قیمت مکانیزم: 560,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم سفید

  قیمت: 30,000 تومان

 • کلید مکانیزم پرژ مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم سفید

  قیمت: 50,000 تومان

قیمت کاسه توالت:  860,000 تومان

همواره یکی از مشکلات استفاده از توالت فرنگی wallhang، نگرانی از نصب و اشکالات فنی آن می باشد، که ممکن است منجر به تخریب و بازسازی گردد. برای اولین بار در ایران، با استفاده از یک تکنولوژی اروپایی این مشکل را حل کرده و شما می توانید با خاطری آسوده از توالت فرنگی wallhang که مزایای بسیاری نسبت به فرنگی معمولی دارد استفاده نمایید. علاوه بر آن برای یک حمام مدرن می توانید یک set کامل  شامل stand وان یا جکوزی، پانل دوش و توالت wallhang را در رنگهای دلخواه داشته باشید.

قیمت مکانیزم: 560,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم سفید

  قیمت: 30,000 تومان

 • کلید مکانیزم پرژ مات

  قیمت: 50,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم کروم

  قیمت: 90,000 تومان

 • کلید مکانیزم دیدیم سفید

  قیمت: 50,000 تومان