منوی محصولات

شیرآلات


جکوزی


کابین دوش


روشویی کابینتی


توالت فرنگی


حوله خشک کن و رادیاتور


تماس با ما

تماس با ما

پیشنهاد ویژه

جکوزی آلباتروس


تلگرام حمام داغ 09203132331

اینستاگرام حمام داغ


اینستاگرام


پرداخت بیعانه یا تسویه حساب


پرداخت آنلاین


 • مدل Venus Robot

  کد 50541001
  قیمت 220,000 تومان
 • مدل Corner Robot

  کد 50541002
  قیمت 220,000 تومان
 • مدل Pluton Robot

  کد 50541003
  قیمت 170,000 تومان
 • مدل Gold Robot

  کد 50541004
  قیمت 490,000 تومان
 • مدل Orbit Robot

  کد 50541005
  قیمت 490,000 تومان
 • مدل Rocket Robot

  کد 50541006
  قیمت 180,000 تومان
 • مدل Hydra Robot

  کد 50541007
  قیمت 195,000 تومان
 • مدل Bluetooth Robot

  کد 50541008
  قیمت 610,000 تومان
 • مدل Legno Robot

  کد 50541009
  قیمت 255,000 تومان
 • مدل Venus

  کد 50541010
  قیمت 80,000 تومان
 • مدل Venus با گیره دیواری

  کد 50541011
  قیمت 70,000 تومان
 • مدل Galaxy Shattaf

  کد 50541012
  قیمت 40,000 تومان
 • Round
  کد 50541013
  مدل قیمت
  گرد 1,150,000 تومان
 • Square
  کد 50541014
  مدل قیمت
  فلت 1,150,000 تومان
 • NILA
  نیلا – کد 50542061
  مدل قیمت
  Hair Line 1,295,000 تومان
  White 1,295,000 تومان
  Mirror 1,295,000 تومان
  Gold Mirror 1,295,000 تومان
 • PANSY
  پانسی – کد 50542067
  مدل قیمت
  Hair Line 1,295,000 تومان
  White 1,295,000 تومان
  Mirror 1,295,000 تومان
  Gold Mirror 1,295,000 تومان
 • DAISY
  دایسی – کد 50542025
  مدل قیمت
  Hair Line 1,150,000 تومان
  White 1,150,000 تومان
  Mirror 1,150,000 تومان
  Gold Mirror 1,200,000 تومان
 • LILAC
  لیلاک – کد 50542001
  مدل قیمت
  Hair Line 1,150,000 تومان
  White 1,150,000 تومان
  Mirror 1,150,000 تومان
  Gold Mirror 1,200,000 تومان
 • WISTERIA
  ویستریا – کد 50542019
  مدل قیمت
  Hair Line 1,150,000 تومان
  White 1,150,000 تومان
  Mirror 1,150,000 تومان
  Gold Mirror 1,200,000 تومان
 • THALES
  تالس – کد 50542049
  مدل قیمت
  Hair Line … تومان
  White … تومان
  Mirror … تومان
  Gold Mirror 1,200,000 تومان
 • 50543009
  کد 50543009
  مدل قیمت
  Steel 1,850,000 تومان
 • 50543005
  کد 50543005
  مدل قیمت
  Steel Brush 1,150,000 تومان
  Steel White 1,250,000 تومان
  Steel Gold 1,300,000 تومان
 • 50543010
  کد 50543010
  مدل قیمت
  Steel 1,950,000 تومان
 • 50543004
  کد 50543004
  مدل قیمت
  Aluminium 1,300,000 تومان
 • White
  White
  مدل قیمت
  White 1,250,000 تومان
 • Black
  Black
  مدل قیمت
  Black 1,250,000 تومان
 • Wooden
  Wooden
  مدل قیمت
  Wooden 1,250,000 تومان